Curriculum

The general aim of education is to contribute towards the development of all aspects of the individual. The college curriculum is such that the overall development of the student is well catered for. We have modified and expanded the range of subjects to serve the demands made of our pupils in a world of rapid change.

Non Examination Elements of the College Programme Include

Religious Education (Senior Cycle)
Computer Studies
Career and Personal Development
Physical Education and Games
Debating and Public Speaking
Televison Studies
Céilí Band
Choir
Classical Ensemble
Drama

An Ghaeilge sa scoil

Ó thosach thaispeáin na Bráithre Críostaí in Inis go raibh dul chun cinn na Gaeilge mar aidhm acu. Leanann an spéis seo sa teanga dhúchais go dtí an lá seo féin.

Déanann oidí na scoile a ndícheall chun meas na ndaltaí a mhúscailt sa teanga labhartha agus scríofa. Bíonn deis ag na scoláirí, gut mhian leo é, an t-ardchúrsa sa Ghaeilge a roghnú do na scrúdaithe teistiméireachta. Téann na scoláirí chuig cúrsaí sa Ghaeltacht gach bliain. Cothaíonn na cúrsaí seo sa Ghaeltacht grá don teanga dhúchais agus d’ár gcultúr féin.

Díoltar irisí agus tréimhseacháin Ghaeilge sa scoil agus moltar do na daltaí iad a cheannach agus feidhm a bhaint astu. Is rí-shoiléir, mar sin, go bhfuil Coláiste an Rísigh ag déanamh a chion féin chun an Ghaeilge labhartha agus scríofa a chur chun chinn.