Plean na Bliana

Meán Fómhair

 • Lá traenála
 • Bunaíodh an coiste nua

 

Deireadh Fómhair

 • Tosaíodh ar fhograí trí ghaeilge a chur ar an idirchum le comhoibriú ón bPríomhoide agus ón Leas Phríomhoide
 • Díolachán Císte eagraithe ag Lucht na hIdirbhliaina.
 • Crochadh suas Fís don Ghaeilge thart timpeall na scoile (cumtha ag daltaí ón séú bliain)
 • Litreacha tacaíochta a fháil

 

Mí na Samhna

 • Rinneadh suirbhé ar thábhacht na Gaeilge sa scoil
 • Páirt a ghlacadh i nGaeilge 24 (lucht na hIdirbhliana)
 • Maidin Caifé le Gaelcholáiste an Chláir (b’fhéidir Mí na Nollag)

 

Mí na Nollag

 • Beidh ceolchoirm ar siúl i Mí na Nollag, leis an téama ‘Fleadh Down in Ennis). Beidh damhsa seit agus céime, amhráin as Gaeilge, ceol traidisiúnta, sean nós is araile. Chum dalta ón triú bliain (Pól Ó Maoileáin) ríl (Ríl
 • Chathair Cheallaigh – The Cahercalla Reel) agus seinnfidh sé an ríl sin ag an gceolchoirm freisin.
 • Gléas Suas don Nollag – píosa spraoi don lá deiridh roimh na laethanta saoire. Gléasfaidh daoine suas. Baileoimid airgead ar son carthanas éigin.
 • Feachtas póstaer do na daltaí ón gcéad bhliain.
 • Díolachán Císte eagraithe ag an gCoiste.

 

Mí Eanáir

 • Tús a chur le clár imeachtaí do Sheachtain na Gaeilge
 • Ciorcal Cainte a eagrú i Mí Feabhra le cúnamh Dé.
 • Nasc a chur ar ár suíomh greasáin, lán le heolas faoi imeachtaí Gaeilge chomh maith le hábhar scoile Gaeilge, físeáin Ghaeilge, ceol as Gaeilge srl.

 

Mí Feabhra

 • Ciorcal Cainte
 • Cuairt ar bhunscoil áitiúil: Sceitse a dhéanamh leis na daltaí sa dara rang atá ag freastail ar bhunscoil na mBráithre (Na Trí Mhuc).
 • Clár raidió ar Clare FM (seisiún ceoil agus comhrá)

 

Mí an Mhárta

 • Seachtain na Gaeilge!
 • Tráth na gCeist don Dara Bliain eagraithe ag lucht na hIdirbhliana
 • Céilí don chúigiú bliain
 • Cuairt ar bhunscoil áitiúil (Cill Mháille): Tráth na gCeist a eagrú don tríú rang-séú rang
 • Comórtas Póstaeir chun Seachtain na Gaeilge a chéiliúradh (dearbháin mar dhuais)
 • Ciorcal Cainte

 

Mí Aibreán

 • Tobshlua – Teacht le chéile ag áit éigin (i lár an bhaile) agus damhsa seit/céime a dhéanamh. Bheadh ar na nGaeilge a bheith lárnach sa seó.
 • Leath-Lá Spóirt le Coláiste Laurel Hill (Luimneach)
 • Ciorcal Cainte

 

Mí na Bealtaine

 • Taispeántas sleamhnán a chur le chéile le grianghraif agus le físeáin ó gach imeacht a rinneadh i rith na bliana. Bheadh sé le taispeáint ar líne.